VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – LÍNY (1923)

Dne 9. prosince 1923 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Línech u Plzně, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Basák Václav – předseda

Jindřich Václav – místopředseda

Kasl Eman – jednatel

Kermes Jan – místojednatel

Režný Josef – pokladník

Egrmajer Josef – revisor

Berklan Šimon – revisor

Tomsa Antonín – náhradník

Steiner Josef – náhradník

Matějka Karel – náhradník