VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – NOVÁ VES U DUCHCOVA (1921)

V prosinci 1921 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Nové Vsi u Duchcova, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Tůma František – předseda

Kaiser Jakub – místopředseda

Salač Václav – zapisovatel

Kříž Alois – pokladník

Vtelenský Josef – důvěrník