VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – NOVÁ VES U DUCHCOVA (1927)

Dne 30.ledna 1927 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Nové Vsi – Hrdlovce u Duchcova, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Tůma František – předseda, Hrdlovka č.p. 115

Brázda Antonín – místopředseda, výběrč členských příspěvků a distributor Hornických listů

Drahokoupil František – zapisovatel

Koutník František – pokladník

Němeček Rudolf – člen výboru

Hlinka Petr – člen výboru

Svítek Antonín – člen výboru

Katner Václav – člen výboru

Kapr František – revisor

Mrakovič Jan – revisor