VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ, ODBOČKA TECHNICKÉHO DĚLNICTVA – ERVENICE (1922)

Dne 23. prosince 1922 se konala valná hromada odbočky technického dělnictva při Sdružení československých horníků v Ervenicích, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Mayer Josef – předseda

Zbíral František – místopředseda

Klein Čeněk – jednatel

Panchártek František – místojednatel

Lodl Adolf – pokladník

Růžek Jan – místopokladník

Pecháček František – důvěrník

Ságel Václav – zpravodaj

Šedivý Emil – náhradník

Solnař Ladislav – náhradník