VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – OSEK (1927)

Dne 23.ledna 1927 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Oseku, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Hrkal František – předseda, Osek č.p. 235

Válek František – místopředseda

Šíma Antonín – jednatel

Knytl Václav – pokladník

Muller František – člen výboru

Laun František – člen výboru

Kroft Václav – člen výboru

Horký Karel – revisor

Hauner B. – revisor

Spolková místnost „U Štychů“ v Oseku.