VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – SMEČNO (1927)

Dne 27.února 1927 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků ve Smečně, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Franc František – předseda, Smečno č.p. 135

Polák Karel – místopředseda

Zikmund František – pokladník

Vavroch Karel – jednatel

Pekárek Josef – důvěrník

Beznoska František – člen výboru

Pelc František – člen výboru

Dufek František – člen výboru

Davídek Václav – revisor

Mádl Josef – revisor