VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – STŘÍMICE (1921)

V prosinci 1921 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Střímicích, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Říha František – předseda

Holeček Václav – místopředseda

Bečvář Václav – pokladník

Najdl Antonín – jednatel