VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – SVATOŇOVICE (1922)

Dne 17. prosince 1922 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků ve Rtyni v Podkrkonoší v sále hostince „U Mikšů“, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Hanuš Jan – předseda

Baudyš Antonín – místopředseda

Špicar Jan – důvěrník

Bráf Jan – jednatelem, Rtyně č.p. 6

Žid Jan – pokladník

Duch Josef – revisor, Strážkovice

Souček František – revisor, Malé Svatoňovice

Vinter Jan – revisor Batňovice

Vinter Jan – člen výboru, Batňovice

Nábenkogel Sigmund – člen výboru, Malé Svatoňovice

Kult Josef – člen výboru, Velké Svatoňovice č.p. 20

Souček František – člen výboru, Velké Svatoňovice

Hlaváček Antonín – člen výboru, Petrovice

Duch Josef – člen výboru, Strážkovice

Svoboda Václav – člen výboru, Vodolov

Klikar Eduard – člen výboru, Bohdašín

Ptáček Jaroslav – člen výboru, Horní Kostelec

Špicar Jan – člen výboru, Zada

Žid Jaroslav – náhradník, Rtyně

Peterka Karel – náhradník, Rtyně

Hůlek Jaroslav – náhradník, Batňovice

Lelek Josef – náhradník, Malé Svatoňovice č.p. 4

Kábrt Josef – náhradník, Petrovice č.p. 9

Hruška Josef – náhradník, Stážkovice

Hůlek Bartoloměj – náhradník, Vodolov

Rak Adolf – náhradník, Bohdašín

Ansorge Vilém – náhradník, Horní Kostelec

Středa Antonín – náhradník, Záda

Ptáček Jaroslav – distributor Hornických listů, Rtyně dolní

Brát Václav – distributor Hornických listů, Rtyně střed

Kubina Karel – distributor Hornických listů, Rtyně horní

Kubina Jan – distributor Hornických listů, Zada

Ptáček Jaroslav – distributor Hornických listů, Horní Kostelec

Ludvík Václav – distributor Hornických listů, Velké Svatoňovice

Kůň Čeněk – distributor Hornických listů, Petrovice

Petráš Josef – distributor Hornických listů, Batňovice

Tomek Augustin – distributor Hornických listů, Malé Svatoňovice

Pavel Antonín – distributor Hornických listů, Vodolov

Kult Josef – distributor Hornických listů, Malé Svatoňovice

Nývlt František – distributor Hornických listů, Stražkovice

Pulkrábek František – distributor Hornických listů, Bohdašín

Kaválek Josef – distributor Hornických listů, Rokytník

Mach Richard – distributor Hornických listů, Sychrov