VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – ZÁLUŽÍ U MOSTU (1927)

Dne 27.listopadu 1927 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Záluží u Mostu, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Šourek František – předseda a důvěrník, Záluží č.p. 170

Kovařík Petr – místopředseda

Tůma Leopold – jednatel

Křivánek Bohumil – místojednatel

Ryčl František – pokladník

Rusý Václav – místopokladník

Dynekl Josef – člen výboru

Hrdlička Alois – člen výboru

Fríček František – člen výboru

Krchof Josef – revisor

Malík Václav – revisor