Valná hromada Skupiny socialistických bezvěrců Nová Ves u Duchcova – Hrdlovka (1924)

Valná hromada místní Skupiny socialistických bezvěrců v Nové Vsi – Hrdlovce, v obci se silnou anarchistickou tradicí, konala v prosinci roku 1923, přesné datum se nepodařilo zjistit. Byl zvolen výbor pro rok 1924 ve složení: předseda Němeček Rudolf, místopředsedou Koutník František, jednatelem Rybín Josef, pokladníkem Kapr František, důvěrníkem Havel Václav. Ve výboru revisory účtů pověřeni Franc Pavel a Kýsler Jan. Kolportérem a zároveň výběrčím členských příspěvků pověřeni Sedláček Václav a Hrbek Antonín. Valná hromada poděkovala Ječmenovi V. a Královi M., kteří zastávali funkci kolportérů a výběrčích v předešlém roce za dobře vykonávanou práci.