VELKÁ SCHŮZE NA OSLAVU ZAVRAŽDĚNÍ CARA ALEXANDRA II V NEW YORKU, 11.3.1894

Newyorští anarchisté uspořádali v neděli dne 11. března 1894 v Thalia Theatre velkou schůzi na oslavu zavraždění cara Alexandra II., který byl dne 18. března 1881 od nihilistů usmrcen bombou.

Veliké divadlo bylo až na poslední místo naplněno a tisíce osob, většinou ruských israelitů se dostavilo. Řečněno bylo rusky, v židovsko německém jargonu a německy. Hlavním řečníkem byl Jan Most, který líčil tyranii ruských despotů Romanovů a přirovnával cara Alexandra k dravé šelmě, která se brodí stále v lidské krvi. Ani římský císař Caligula nebyl takým ukrutníkem. Řeč Mostová provázena byla stále obrovským potleskem.

Israelita Katz mluvil o pařížské komuně. Spolek Internationale Arbeiter Liedertafel zapěl dva krásné sbory a několik mladých Rusů přednesli solové ruské a německé písně a básně, které museli několikrát opakovat.

Byla to velká, důstojná a imposantní demonstrace revolučního proletariátu. Výroční den povstání Pařížské komuny oslavován tyto dny všade, kde jsou pokročilí dělníci.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 24.03.1894, č. 21