VELKÝ PROCES S 29 SOCIALISTY A ANARCHISTY (1882)

Novoměstská radnice nalézala se včera v stavu obležení. Ne snad, že by se byly shromáždily před budovou zemského co trestního soudu zástupové zvídavých, již nemohli dočkati se výsledku přelíčení proti obžalovaným socialistům a anarchistům, jako se stává, když v síni porotní rozhoduje se o osudu toho kterého „zajímavého“ vraha, naopak byli to úředníci a zřízenci policie, kteří počtem více než 50 mužů dílem v budově samé, dílem v nejbližším jejím okolí se nalézali a patrně očekávali, že cosi zvláštního se díti bude. Před radnicí procházel se policejní komisař, dva koncipisté, tři inspektoři a asi 10 policistů uniformovaných i tajných. Ve vojenské strážnici nalézalo se rovněž několik mužů. V pokoji vrátného bylo jich asi 10, na chodbách rovněž asi 10 a v porotní síni 3. Na vratech hlavního vchodu přibita byla vyhláška, „že k vůli neočekávaným úředním překážkám“ bude rozsudek prohlášen již v 10 hodin ráno a ne, jak původně bylo ustanoveno, o 4. hodině odpolední. Do soudní síně puštěna jen skrovná část obecenstva, přes to, že vedle ustanovení trestního řádu musí se díti prohlášení rozsudku v každém případě veřejně. Publikaci rozsudku chtěly býti přítomny také manželky některých obžalovaných, nebyly však puštěny dovnitř, ačkoliv v zákoně nikde není vysloveno, že veřejnost přelíčení má platnosti toliko pro muže a ne pro ženy. O 10. hodině přivedeni do soudní síně obžalovaní, jež nalézají se ve vazbě vyšetřovací a o několik minut později zaujal soud své místo.

Předseda líčení rada Balthasar prohlásil na to za hlubokého ticha následující rozsudek:

 1. Ladislav Zápotocký jest vinen zločinem uražení Veličenstva, přečinem schvalování nezákonitých skutků, přečinem tajného spolčování co náčelník a odsuzuje se k těžkému žaláři na 18 měsíců ;
 2. Antonín Mottl a
 3. František Janata jsou vinni zločinem uražení Veličenstva a přečinem tajného spolčování co náčelníci a odsuzuje se každý z nich k těžkému žaláři na 14 měsíců.
 4. Josef Rezler jest vinen zločinem uražení Veličenstva a uražení členův císařské rodiny, dále přečinem tajného spolčování co náčelník a přestupkem nedovolené kolportáže i odsuzuje se k těžkému žaláři na dobu 18 měsíců a k pokutě 10 zl. a po případě k vězení 43 hodinnému.
 5. František Mařáček a
 6. Josef Boleslav Pecka jsou vinni zločinem uražení Veličenstva, přečinem tajného spolčování co náčelníci a odsuzuje se každý do těžkého žaláře na 14 měsíců.
 7. Leopold Kochmann jest vinen zločinem uražení Veličenstva a přestupkem nedovolené kolportáže, sprošťuje se však přečinu tajného spolčování a odsuzuje k těžkém u žaláři na do 1 roku a k pokutě 10 zl, po případe k 48.hodinnému vězení,
 8. Norbert Zoula jest vinen přečinem tajného spolčování co náčelník a odsuzuje se k tuhém u vězení na 10 měsíců.
 9. Josef Jiroušek vinen tím že přečinem co náčelník a odsuzuje se k 4 měsíčnímu tuhému vězení. Josef Pačes vinen tímtéž přečinem co náčelník a odsuzuje s k 3 měsíčnímu tuhému vězení.
 10. Josef Šebek a
 11. Primus Freitag vinni tímtéž přečinem toliko však co členové a odsuzují se k jednoduchému vězení na 2 měsíce.
 12. Adolf Jaruška vinen tímtéž přečinem co náčelník a co hostitel tajného spolku i odsuzuje se k dvouměsíčnímu vězení.
 13. Karel Radimský,
 14. Edvard Milý,
 15. Antonín Kašpárek,
 16. Alois Krafneter,
 17. Vojtěch Pinkava,
 18. Karel Holovský,
 19. Josef Kratochvíl,
 20. Josef Multrus,
 21. Antonín Johanovský,
 22. Vojtěch Bažant,
 23. František Špaček,
 24. Antonín Houba a
 25. Jan Moravec jsou vinni přečinem tajného spolčování co členové a odsuzuje se každý k jednoduchému vězení 6nedělnímu a
 26. Antonín Novák pro týž přečin k jednoduchému vězení jeden měsíc.
 27. Petr Fajt,
 28. J. Kopal a
 29. M. Kunst obžaloby na ně vznešené zproštěni.

Radimský a Pinkava uznáni mimo to vinnými přestupkem nedovolené kolportáže a odsouzeni každý k pokutě 10 zl., po případě k dvoudennímu jednoduchému vězení. Na to odůvodnil předseda rozsudek. Ačkoliv nařizuje tr. řád, že také prohlášení důvodů má býti veřejné, netroufáme si přece z příčin nasnadě ležících publikovati, co předseda k odůvodnění rozsudku byl přednesl. Trest nastoupili ihned: Jiroušek, Pačes, Kašpárek, Krafnetr, Zoula, Pinkava, Holovský, Bažant, Novák, Houba a Multrus. — Zmateční stížnost ohlásili: Zápotocký, Mottl, Janata, Rezler, Mařáček, Pecka, Kochmann, Radimský, Šebek, Freitag, Jaruška, Johanovský, Špaček a Moravec. Odvolání z trestu Kratochvíl a Milý. Kochmann, Freitag, Jaruška, Radimský á Milý byli prozatím z vazby propuštěni. Tím přelíčení skončeno.

Národní listy, 5.2.1882

Josef Boleslav Pecka (1849-1897)