VEŘEJNÁ AGITAČNÍ SCHŮZE ČDVS V NEW BEDFORD, 17.3.1895

V neděli, 17. března 1895 odbýval spolek náš veřejnou agitační schůzi, která se nade vše očekávání vydařila. Prostranná česká síň byla samým inteligentním obecenstvem naplněna, které s velkým napnutím naslouchalo výtečné přednášce, kterou soudruh František Hlaváček o dělnickém hnutí vůbec, přednesl. Nechcem tímto řečníkovi podkuřovat, ale doznat musíme, že veškeří indiferentní posluchači se vyslovili, že dosud nikdy neslyšeli tak jasně, logicky a dojemně sociální otázku vyloženou. Není třeba podotýkat, že obecenstvo výtečnému řečníku souhlasem a pochvalou neskrblilo. Může si tudíž nejen spolek náš ale i soudruh Hlaváček ku tomuto značnému úspěchu blahopřát!.