Veřejná schůze anarchistických bezvěrců 4.července 1909 v Lomu

V neděli 4.července 1909 svolali anarchističtí bezvěrci ze Spolku „Volných myslitelů“ v Lomu veřejnou schůzi na téma „Náboženství a škola“. Přednášel ervenický anarchista a odborový předák Antonín Maixner. Takto popisuje průběh schůze její účastník anarchista, bezvěrec a odborář Alois Bašus: „Referent kamarád A. Maixner v delší řeči probral tento bod k úplné spokojenosti všech přítomných. Uvedl především příčiny nedostatku škol a vyučování v nich v Čechách, kde dosud školy ovládány klérem a duchem rakouského režimu a podobně. Když potom k bodu promluvilo ještě několik řečníků, navrženo, aby se konala ještě taková schůze dne 25. července dopoledne o deváté hodině v hostinci „U Lípy“ v Bruchu (Lomu), což jednomyslně schváleno. Po té předseda kamarád Josef Ineman, zdařilou tuto schůzi ukončil.“ Alois Bašus ke schůzi ještě dodal: „V zájmu školní akce a vůbec pro stránce této nás samých jest nutno, aby každý brušský kamarád ke schůzi nedělní se dostavil, kde mimo jiné bude promluveno o zaujatém stanovisku ke školní otázce v příštím školním roce. Dostavte se všichni i s družkami.“ Na další schůzi přednášel známý anarchista Antonín Řehoř.