Veřejná schůze anarchistů 14. července 1907 na Žižkově

Pražští anarchisté uspořádali v neděli 14. července 1907 veřejnou schůzi lidu s programem „Co jsou a co chtějí anarchisté“. Odbývala se od půl desáté v hostinci „U Prokopa Velikého“ na trhu. Přednášel člen České anarchistické federace Mudr Bohuslav Vrbenský.