Veřejná schůze anarchistů 24.března 1907 v Bílině

Anarchosyndikalisté z České federace všech odborů (ČFVO) svolali na 24. března 1907 veřejnou schůzi hornictva v hostinci „U knížete Klariho“ v Bílině o půl desáté. a programu veřejné schůze bylo téma: „Odstranění veškerých zlořádů v bratrské pokladně“. Přednášel redaktor hornických listu a a anarchista Rudolf Máša. Dopisovatel listu „Komuna“ o akcí píše: „V hostinci „U knížete Kláriho“ konala se prostestní schůze oproti bratrským pokladnám s tím samým programem, jako v Duchcově, která rovněž velmi četně byla navštívena. Ty samé body, které probírány v Duchcově, byly i zde kamarádem Mášou náležitě objasněny. Z Dodatečných referátů přítomných horníků bylo lze nejlépe vyčísti, jaký zájem na této akci mají a apelováno výhradně na to, by svolali se v nejbližším čase ve všední den velké protestní tábory, jak stalo se loňského roku 16. června 1906, tak že byl by nucen každý, i ten nejlhostejnější, akce té se súčastniti a veřejně sebou protestovati. Největší šosáci mají býti přímou akcí donuceni k súčastnění se těchto protestních táborů. Všady vybízejte i německé kamarády by veškerých na dále pořádaných protetsních schůzí a táborů se sůčastnili. Schůze skončena o 12. hodině za bojovné nálady a odhodlanosti všech přítomných.“

Rudolf Máša (1880–1954)