Veřejná schůze anarchistů 29.července 1906 na Žižkově

Pražští anarchisté svolali na neděli dne 29.července 1906 veřejnou schůzi lidu s programem „Výluky a moderní způsoby dělnického boje“. Schůze se konala v hostinci „U Prokopa Velikého“ na Žižkově. Jak dosvědčuje Nová Omladina: „Vládní zástupce schůzi přítomný Nikl, úředník policejního komisařství žižkovského „tloukl po dobu schůze špačky“, náhle vyskočil, žádal nejprve předsedu, aby řečníka kamaráda Ladislava Knotka napomenul, pak si to ale rozmyslil a rozpustil schůzi. Přítomní ale bouřlivě protestovali proti nezákonnému, a úplně neodůvodněnému rozpuštění. Komisař Nikl se vytratil, aby se vrátil s tuctem policajtů pod velení policejního důstojníka a dal místnost vyklidit. Aby neodešli bez triumfu zmocnili se policajti as 15letého hocha, kterého pod silným kordonem stráže dopravili na strážnici.“

Ladislav Knotek (1884–1957)