Veřejná přednáška anarchistů 4. srpna 1907 v Řenčově

V neděli 4. srpna 1907 proběhla v Řenčově na Rakovnicku veřejná přednáška s programem „Moderní směry v socialismu“. Akce začínala ve dvě odpoledne. Promlouval anarchosyndikalista a redaktor Ladislav Knotek. Časopis ČFVO „Komuna“ přinesl toto svědectví o této akci: „Kamarád Knotek za napjaté pozornosti shromážděných řemeslníků, zemědělských dělníků i rolníků rozvinul anarchistické názory na příští společnost a vyložil cestu i prostředky k jejich uskutečnění. Byl tak učiněn v obci první průlom pro naše zásady, a soudě dle projeveného zájmu, nepadne vržené símě na neúrodnou půdu. V době co nejkratší svolají naši kamarádi v Řenčově schůzi ČFVO, kterou bude – doufejme – učiněn pevný krok k positivní práci.“

Ladislav Knotek (1884–1957)