VEŘEJNÁ SCHŮZE ANARCHISTŮ V RÁMCI AGITAČNÍ CESTY ANGLICKÉHO PROPAGÁTORA MOWBRAYE V NEW YORKU 28.7.1894

Veřejnou schůzi v New Vorku uspořádali anarchisté v pondělí večer, dne 28. července 1894 v Clarendon Hall, za příčinou příchodu anglického soudruha, Charles Wilfreda Mowbraye z Londýna do Ameriky.

Soudruh Mowbray je dobrý anarchistický řečník i spisovatel a přijel do Ameriky, aby zde pořádal přednášky o anarchismu a chce se pokusit o rozšíření této idei mezi anglo-americkým lidem.

Vzdor tomu, že schůze byla nedostatečně a na rychlo oznámena, sešlo, se do schůze tolik lidí, že velký sál v Clarendon Hall byl až na poslední místo k stání naplněn.

Policie v uniformě i špiclové dostavili se do schůze ve velkém množství, aby dbali, by se anarchistům nic nestalo.

Soudruh Mowbray přednášel o anarchismu a anarchistech a jejich vztazích k dnešnímu dělnickému hnutí. Jadrná a logická jeho řeč upoutala pozornost všech přítomných a provázena byla neustálým potleskem souhlasu. Žel, že není nám možno pro nedostatek místa aspoň hlavní jádro řeči té přinésti. Mowbray pravil mezi jiným: „Říká se o anarchistech, že chceme odstraniti kapitál, to však je nesmysl, neboť kapitál je ovoce práce dělníků. Ne kapitál, nýbrž kapitalisty chceme odstraniti a tak zbaviti lidstvo těchto parazitů. Je to něco zlého? Práce jest moc. Poslední železniční stávka v této zemi monopolistů ukázala, že tomu tak a proud dělnického hnutí nese se vždy blíže k anarchisticko-komunistickým zásadám. Jak by to dopadlo, kdyby jednoho dne všichni dělníci založili ruce? Žádný vlak, žádná loď by se nehnula, obchod a průmysl ležely by ladem a kapitalisté byli by nuceni přistoupiti na vše, co si dělníci přejí! Nebýti kapitalistů, nebylo by žádných zločíncův.“

Po Mowbrayovi mluvil Jan Most německy, jehož řeč posluchače přímo elektrisovala. Též on jednal o anarchismu, atentátech a dělnickém hnutí. Pravil, že „anarchisté“ Pullman a president Cleveland, kterého nazval mezkem, vykonali pro anarchismus více, než každý jiný anarchista a sice svým brutálním jednáním vůči stávkářům ve stávce železniční. Dynamit, revolvery a dýky prý anarchisté také nevynalezli a smí-li jich užívat panující třída k útokům, nebudou se jednotliví lidé ptát, smí-li jich používat k obraně nebo pomstě. Pak mluvil ještě jeden Ital, načež schůze skončena.  


Charles Wilfred Mowbray