VEŘEJNÁ SCHŮZE ČDVS Č.2 NA 1.MÁJE 1895 V NEW YORKU

Česko-dělnický vzdělávací spolek č. 2 v New Yorku svolal na 1. května 1895 veřejnou schůzi dělníků, aby pojednáno bylo o pravém významu hnutí 1. května pro pracující lid. Schůze nebyla ohlášena v časopise, nýbrž svolána jen zvacími lístky. Návštěva nebyla následkem všeobecné lhostejnosti dělníků taková, jak toho účel schůze a postavení dělníků vyžadují, přece sešel se ale dost slušný počet soudruhů a soudružek. Za to byl rozhovor o 1. květnu, jeho významu a účeli velmi zajímavý. Zúčastnili se ho soudruzi Frank Hlaváček, J. Březovský, V. Vohánka, A. Novák, F. Kožený, Jan Hlaváček a J. Kubík. Všichni poukazovali na to, že demonstrace na 1. května musí býti zcela jiného rázu, mají-li míti nějakého úspěchu, významu a užitku. Procesí a parády dosavadního druhu nemohou proletáře ani vyburcovati, ani nadchnouti a povzbuditi k velkým činům a panující třídě nemohou také nahnati strach a hrůzu Rozhovor trval až skoro do půl noci.