Veřejná schůze ČFVO ve Vinařicích u Kladna (1907)

Dne 30. června 1907 uspořádali anarchosyndikalisté z místní skupiny České federace všech odborů (ČFVO) ve Vinařicích u Kladna veřejnou schůzi v hostinci „U Housků“. Programem veřejné schůze bylo téma „Hornictvo, všeobecné starobní a invalidní pojištění a organizace“. Přednášel redaktor anarchistického týdeníku „Hornické listy“ a člen ČFVO Václav Krampera z Duchcova. O průběhu veřejné schůze píše anarchosyndikalistický list „Komuna“ následující: „Nejdříve poukázal na tříštění se dělnictva oproti zaměstnavatelům, a velkokapitalistům. Podniká-li hnutí anarchistické nějaký boj hospodářský za zlepšení postavení všeho dělnictva, říkají sociální demokraté, my to dělat nebudem proto, že to dělají anarchisté a naopak podnikají-li sociální demokraté to samé, říkají anarchisté, my to dělat nebudem, proto že to dělají demokraté a že zájem o zlepšení postavení dělnictva zůstává nejen na témže stupni jako dříve, nýbrž že se stává ještě horší. Dále poukazoval na starobní a invalidní pojištění, že by bylo pro dělnictvo dobré, kdyby bylo tak upraveno, jak bychom si přáli, ale že již můžeme předvídat, že takové nebude, poněvadž rozhodují o zákonu starobním a invalidním pojištění měšťáci a proto nutno pracovat v organisacích, abychom svou silou donutili privilegované třídy k spravedlnosti. Na to promluvil kamarád Krampera o odborové organisaci hornické, že je nutno se odborově organisovat nejen s ohledu na to, že každý dělník v odborové organisaci nabývá vědomostí o svém odboru, nýbrž že i pozná cesty praktické hospodářského boje. Veřejné schůze organizované anarchosyndikalisty se účastnilo asi 100 lidí, dorazily i řadoví členové sociální demokracie. Přednáška byla prý vyslechnuta se zájmem a navíc bylo na ní vybráno solidárně 6 korun a 80 haléřů na pozůstalou rodinou horníka Karla Svobody z Thér u Kladna.