Veřejná schůze horníků proti zdražování piva v Zabrušanech 1908

V neděli shromáždili se anarchističtí horníci na veřejní schůzi z obcí Želenky, Zabrušany, Všechlapy, Straky a Štěrbiny, aby protestovali proti zdražení piva. Na shromáždění se usnesli všichni společně zdražené pivo nepít. Odsoudili jednání pivovarníků a hostinců, které se postavily zdražením piva na stranu kartelářů a pivovarníků. Shromáždění horníci se usnesli, aby anarchistické spolky žádné zábavy nepořádaly a pokud budou hostinští zábavy pořádat, ignorovali je, dokud pivo nezlevní. Hostinec pana Macha v Zabrušanech pivo nezdražilo, a anarchisté ho doporučili k návštěvě, ale ani u něj pro úplný bojkot pivo nepili, a dali si raději minerální vody nebo ovocného vína. A jak píší Hornické listy: „Všichni pokrokoví občané do jmenovaných obcí zavítavší hostince , kde je zdražené pivo, nenavštěvujte a tím náš boj posilněte. – Jinak bychom byli nuceni jména takových poškozovatelů uveřejňovati. Shromáždění se konečně usnáší, aby spolky v místnostech, kde je pivo zdražené, spolkové schůze obmezily a při schůzích členové pivo nepili. Bude-li dělnictvo severské dle tohoto způsobu všude jednati, zvítězíme.“ České národní spolky se schůze horníků neúčastnily.