Veřejná schůze lidu 29.března 1908 v Lomu

Dne 29.března 1908 se uskutečnila v Lomu veřejná schůze lidu svolaná Hornickou federací s programem: 1.Proti poplatku zajímání exekučně platu horníkům za daň z příjmu a 2.Hornické záležitosti. Starobní a invalidní pojištění. Bratrská pokladna. Schůze byla svolána do hostince Bedřicha Pavla s cílem odrazit útoky vlády a kapitalistů na mzdy havířů.

Hostinec „U Pavlů“, dříve „U Šenfluků“ – spolková místnost anarchistů a také azyl pro českou školu