Veřejná schůze lidu svolaná anarchisty 31.května 1908 v Růžodole u Mostu

O bratrské pokladně a organizaci horníků promluvil anarchista Václav Krampera. Poté vystoupili se svojí řečí anarchisté Brožík, Pichl, Pištura a další. Byla odhlasována resoluce, ve které se apelovalo, aby byla zahájena akce veřejných schůzí v celém severočeském revíru, aby nejdéle do příštího 1. máje byl zorganizován boj za požadavky horníků. Podobné resoluce byly již odhlasovány na táborech horníků svolaných anarchisty v Oseku, Lomu a jinde.

Václav Krampera (1878 – 1936)