Veřejná schůze Pěvecko-vzdělávacího spolku Lidumil s přednáškou konaná v Kopistech 5.dubna 1908

Místní anarchisté sdružení v Pěvecko-vzdělávacím spolku Lidumil v Kopistech odbývali v neděli 5.dubna 1908 ve 14 hodin svoji řádnou měsíční členskou schůzi s přednáškou „Sociální postavení žen“. Schůze s přednáškou pro veřejnost se konala v hostinci V.Jindřicha. Přednášel host z Prahy.