Veřejná spolková přednáška 14.dubna 1907 v Motyčíně

Místní anarchisté uspořádali veřejnou spolkovou přednášku 14. dubna 1907 na téma: „Naše škola a působnost církve“. Jako přednášející byl pozván pražský anarchista Karel Vohryzek. Dopisovatel plátku „Komuna“ nám přednášku přibližuje: „O půl třetí zahájena přednáška o „Škole a církvi“. Přítomný komisař původně nechtěl nechat Vohryzka vůbec mluvit, proto že prý se nemohl vykázat pozvánkou (!!) patrně pospíchal někam za svými soukromými záležitostmi. Sotva začal Vohryzek mluvit přerušoval jej napomínáním s patrným úmyslem přednášku překaziti. Aby tomu bylo zabráněno, „omezil“ se Vohryzek toliko na školy a církve jiných států, které ovšem podrobil důkladné kritice k neobyčejné veselosti celého shromáždění mimo – pana komisaře. Ku podivu jen, že po dobu celé přednášky přítomní sami projevovali i na hlas své mínění v tom směru, že se všechno to o čem Vohryzek mluvil u nás také děje!“