Veřejná spolková schůze místní ČFVO v Chudeřicích 15.července 1906

Dne 15. 7. 1906 odbývala se veřejná spolková schůze místní skupiny České federace všech odborů (ČFVO) v Chudeřicích u Bíliny s programem: 1.Záležitosti dělnictva, 2.Bratrská pokladna a 3.Klerikální útok na školství v Čechách. K programu promluvil předáci ČFVO Alois Bašus a Karel Černý, kteří dopodrobna přiblížili zlořády Ústřední bratrské pokladny v Mostě a o výhodách odstranění tabulkového systému. Pak přišla řada na školství. Řečník vylíčil stručné rozpory prováděných nařízení se státními zákony a dotkl se ničivého vlivu klerikálů na děti a veřejný život. Na závěr byla sepsána resoluce, ve které se shromáždění vyslovili, jestliže bude pokračovat klerikální útok na školy, nebudou přítomní posílat své děti do škol prosáklých klerikálním bahnem a hromadně budou vystupovat z církve. Důvěrníkem za místní organizaci ČFVO Chudeřice anarchista Svoboda Jan.