VEŘEJNOU DEBATU S ANARCHISTY SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ ODŘEKLI (1894)

Z veřejné debaty, na níž občan Frank Pech z New Yorku dne 31. ledna 1894 vyzval Franka Hlaváčka, redaktora „Dělnických listů“ — není nic. Občan F. Pech debatu odřekl. Dne 4. února 1894 odbývali důvěrníci obou stran společnou schůzi, aby se dohodli ohledně pravidel pro schůzi i debatu. Obě strany podaly svá pravidla, ale dohodnutí se nestalo.

Důvěrníci vyzvané strany na ,,řečnický turnaj“ Franka Hlaváčka předložili následující podmínky a pravidla:

1. Svoboda slova musí býti najisto zaručena po celou schůzi a minorita nesmí býti v nižádném způsobu znásilňována majoritou.

2. Schůze budiž odbývána v Národní budově, čís. .533 5. ul. anebo v Labor Exchange, čís. 251 E. 10. ul.

3. Veřejná denunciace radikální strany a jejího řečníka, jakož i každé zúmyslné překroucení řeči debateurů v „Hlasu Lidu“ nebo v jiných listech musí býti zpředu zabráněno.

4. Mimo debateurů nesmí nikdo jiný řečniti a žádné hlasování ani resoluce nesmí býti připuštěny.

5. Tři důvěrníci z každé strany jsou řiditely schůze; jeden z důvěrníků minority otevře schůzi a činí předsedu; ostatních pět důvěrníků obou stran jsou místopředsedy a musí dbát o pořádek schůze.

6. Každý řečník bude mluvit tři čtvrtě hodiny a sice F. Pech napřed a pak F. Hlaváček. Na poznámky a dodatky vyměřeno budiž každému řečníku dalších 15 minut a bude zase mluvit napřed obč. Pech a pak obč. Hlaváček. Řečniti se musí presně dle hodinek, které bude mít předseda před sebou na stole ležeti.

7. Žádné otázky, výtržnosti, násilí a vyrušováni řečníků z auditorium nesmí býti trpěno.

8. Každé porušení ujednaných pravidel anebo pokus ku znásilnění v jakémkoliv způsobu jedné strany druhou, obzvlášť menšiny většinou, mějž za následek okamžité přerušení schůze.

9. V pádu, že by se straně s obč. F. Pechem jdoucí, tedy „Dělnického Amerického Sokola“, „Hlasu Lidu“ a ostatních sociálně demokratických spolků činěny byly přípravy anebo pokusy k znásilnění nebo denuncování radikální strany, nepřistoupí radikální strana a F. Hlaváček na žádnou společnou schůzi ani debatu.

10. Tyto podmínky a pravidla musí býti doslovně uveřejněny v „Hlasu Lidu“ a „Dělnických Listech“ dříve než se bude schůze odbývati.

Důvěrnící Franka Hlaváčka: M. Glasser, V. Kudlata, A. Novák.

Důvěrníci obč. F. Pecha podali zároveň celou řadu pravidel ústně. Dohodnutí rozbilo se v oné schůzi hlavně o tři body a sice: Důvěrníci Fr. Pecha setrvávali na podmínkách:

  1. Že musí býti schůze odbývána v  hořejším městě a sice v Central Opera House ve vých. (i7. ul.
  2. 2. Že předsedou schůze nesmí býti člen menšiny, nýbrž prý člověk „nestranný“ a navrhován obč. E. Čermák (který jde ale se stranou F. Pecha a ve schůzi 21. ledna mluvil v tom samém smyslu jako Pech, jak v referátě v  Hlasu Lidu stojí! Atomu se říká „nestrannost!“).
  3. 3. Že řečníci mají mluvit střídavě 5 nebo 10 minut; že z posluchačů může kdo chce klásti řečníku otázky a řečniti a debateurů pomáhati.

Ohledně těchto tří bodů nemohli se důvěrníci dohodnouti a druhý den žádal F. Pech na Hlaváčkovi, aby mu zaslal pravidla jeho důvěrníků písemně, což týž učinil a vyžádal navzájem písemní pravidla důvěrníků Franka Pecha. Na místo pravidel zaslal ale Frank Pech Hlaváčkovi o týden později dopis, v němž praví, že za takových pravidel od debaty „upouští“. On a jeho sokolové nemohou prý jeti dolů do schůze za tak špatných časů — kára tam a zpět stojí 10 centů — (ale my ze zdola můžeme jeti nahoru, co?) Dále uvádí, že nemůže prý nikdo vědět kde se bude nalézat minorita a na které straně atd. Zkrátka řečeno: náčelník Dělnického Amerického Sokola, obč. Frank Pech a s ním jdoucí strana „Hlasu Lidu“ mysleli, že s pomocí těch 700 Sokolů budou mít velkou většinu a Hlaváčka na debatě ukřičí, uštvou, uhlasujou a po případě pěstěmi jako ve schůzi 21. ledna umlčí, dále že „Hlas Lidu“ zfabrikuje falešný a denunciantský referát a tím že jej i celé radikální hnutí, jako když mouchu plácne — zabi! A protože se pravidly Hlaváčkových důvěrníků — které chrání stejně obě strany! — každé znásilnění menšiny z předu vylučuje, proto vyzývatel F. Pech raději debatu odřekl. Za takovýchto okolností nemá ovšem „debata“ pro ně žádný účel. Kdyby se jim jednalo o rovnoprávnou výměnu náhledů, byli by nechali Hlaváčka mluvit hned 21. ledna a nevypudili ho a soudruhy pěstěmi ze schůze. Ostatně přesvědčovat Fr. Pecha a jeho stranu bylo by nesmyslem.

František Josef Hlaváček (1853 – 1957)