Věstník ČAF: Kamarádi! Zakládejte všude knihovny

Kamarádi! Zakládejte všude knihovny a hleďte, by knihy do knihoven zakoupené byly opravdu vybranou četbou. Pryč se všemi škváry. Máme málo peněz a tudíš kupujeme jen knihy dobré.

Kteří kamarádi mohou knihy některým nově se utvořivším skupinám zapůjčiti, nechť tak učiní prostřednictvím redakce t. l., která sdělí adressu, kam knihy mají býti zaslány. Redakci t. l. buďtež adresovány též žádosti za výpujčku knih?

Nevpadejme však do starého zlozvyku, aby skupiny nebo spolky vyžadovaly knihy od jednotlivců. Je to známkou nedbalosti a nedostatku studu. Několik lidí si může spíše společným přispěním knihy zaopatřiti, nežli jednotlivec a zejména, je-li tento dělník. Mohou to činiti jen skupiny, které případně i přečtené knihy si vzájemně vymění. Knihy zapůjčené uchovejte ve vzorné čistotě. Kdo s knihou špatně zachází, není lepším v obcováním s lidmi. Pracujeme na seznamu dobrých knih pro naše organisace a bude co nejdříve dohotoven a skup. na požádání zaslán. Pamatujte na hražení správních výloh!

Publikováno na stránkách anarchistického časopisu Zádruha v květnu 1913