VÍDENŠTÍ ANARCHISTÉ PŘED SOUDEM ZA PADĚLÁNÍ PENĚZ (1886)

Zítra 27. prosince 1886 započne zde sensační přelíčeni s anarchisty a penězokazci. Obžalováni jsou anarchisté: Otto Steidel, Jan Ondříček a Josef Pavel Schwarz, kteří jsou obžalováni, že paděláním ražených mincí chtělii domoci se zisku, jehož mělo býti užito k účelům anarchistickým. Obžalovaní jsou příslušnými vesměs do Vídně. Padělali stříbrné peníze. Obžalovaní přiznali se k paděláni peněz, avšak popírali snahy anarchistické. Otto Steidel odsouzen na pět let, Jan Ondříček a Pavel Schwarz na tři léta do těžkého žaláře.