VOLBA FUNKCINÁŘŮN ČDVS KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ V CLEVELANDU V ČERVNU 1894

Česko-dělnický vzdělávací spolek „Karel Havlíček Borovský“ v Clevelandu zvolil si v minulé pravidelné schůzi v červnu 1894 následující spolkové funkcionáře:

František Tůma – finanční tajemník

Antonín Hirmer – protokolární tajemník

Jiří Chudoba – pokladník

Josef Trněný – knihovník

Jan Řezáč – jednatel pro „Dělnické Listy.“

Všecky dopisy, týkající se Č. D. V. S. „Karel Havlíček Borovský“ zasílány budtež na tajemníka Františka Tůmu 1580 Central Ave., Cleveland, O.