Volná okresní skupina vězněných a internovaných v Duchcově

Po první světové válce vznikla také v Duchcově Volná okresní skupina vězněných a internovaných, kteří byli pronásledování za své politické přesvědčení rakouskými úřady během války, která postihla v první řadě účastníky anarchistického hnutí. Ve výboru také nalézáme jména předních severočeských anarchistů Krampera Václav, který vyřizoval v roce 1926 evidenci postižených, kteří měli své adresy odeslat právě jemu. Ve výboru nacházíme také předního duchcovské anarchisty a to Vyčichlo Václav či Josefa Perta. Skupina bojovala za nároky obětí válečné perzekuce a jmenování vyzvali k organizaci okresní (župní) konference obětí, kteří se měli přihlásit dopisem u Václava Krampery na adrese Teplická č.p. 629 v Duchcově.

Krampera Václav (1878 – 1936)