VOLNÉ VERŠE K PÁNU BOHU (Neznámý autor)

Pan bůh byl a bude vždy; 
a že jest říct nemám kdy —
a že byl, to věru sám,
a že bude — neřek nám.

milosrdný, spravedlivý,
jsi ty věru — velký bože! —
Proto také proletáři
dal jsi místo chleba — hlože.

Milosrdný, věčný bože!
prý jsi samá dobrota —
vše do chceš, to můžeš dáti
a zde taká žebrota!

Kilometrů milliony
nad námi ty plníš, sféry,
nevidíš-li naší bídu
nasaď ty si „okuláry” —

Kup si brejle, kup si skřipce
dalekohled, je-li třeba,
aby’s viděl do kuchyně
že nemáme ani chleba.

Pravíš že jsme hříšní lidé —
výmluva ta neplatí:
každý lotr vše můž míti
jenom když si — zaplatí.

Žádný cit a žádné srdce
k lidu nemáš, k proletáři —
bodejž by tě čerti sprali
jak se sluší sketě, lháři!

Mephisto