VŠEM SOUDRUHŮM A SPOLKŮM MEZINÁRODNÍ DĚLNICKÉ JEDNOTY V AMERICE (1894)

Soudruzi!

Nastupujíce stejně nesnadný jak důležitý úkol agitačního výboru Mezinárodní dělnické jednoty (International Workingmens Association) v  Americe, k němuž jste nás povolali, vzdáváme srdečný dík za důvěru v nás složenou, uvazujeme se ochotně ve funkci onu a slibujeme zároveň, že za společného nás všech spolupůsobení, dle nejlepších sil, přesvědčení a schopností svých, pracovati a snažiti se budeme ku povznesení naší M. D. J. a ku šíření vznešených zásad mezinárodního revolučního proletariátu.

Soudruzi! Není naší zásadou, bychom krásnými slovy a lesklými frásemi, vám dlouze a široce líčili naši nastávající činost, aneb sliby, které bychom pak splnit nemohli, předem se zavazovali. Nikoliv, naším heslem jest „méně slov a více skutků“, a dle těchto pak nás můžete a doufáme, že také soudit budete.

Jediné vroucí chováme přání, abyste všichni, kteří to s naší jednotou a s naší šlechetnou snahou poctivě myslíte, by jste nám v naší činnosti ve všem nápomocni byli, bychom povinnostem na nás vloženým vůči naší jednotě a všemu proletariátu důstojně dostáli.

Zejména apelujeme na Vás ctění soudruzi, by jste se všichni o to zasadili, bychom orgán naší strany „Dělnické Listy,“ který jsme si tak těžko zbudovali, za každou cenu udrželi a vzláště nyní v jeho začátcích, bedlivě sledovali a ze všech sil duševně i hmotně podporovali a rozšiřovali, by zkvétal a prospíval ku cti a prospěchu všeho organizovaného dělnictva.

Vzdávajíce odstupujícímu agitačnímu výboru v Chicagu za jeho činnost jménem strany vřelý dík a uznání, končíme přáním, by naše slova tak vážně a poctivě přijata byla, jak byla míněna, a provoláváme v tomto novém roce, z plna srdce hřímavé „Na zdar“ naší nové a doufejme plodné činnosti.

Se sociálně revolučním pozdravem za Agitační výbor české „Mezinár. dělnické jednoty“ v  Americe.

Ludvík Cimler, tajemník

V New Yorku, dne 1. ledna 1894.

Dělnické listy č.9, 6.1.1894