Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 -1914)

Všeobecný spolek dělnic v Mostě byl nejstarším čistě ženským anarchistickým uskupením, které založily družky a manželky anarchistů již v roce 1901. Sdružoval anarchistické ženy a dívky z Mostu i širšího okolí. Spolek anarchistek pořádal různé kulturní a dobročinné akce, například finanční sbírky a benefice pro chudá dělnická dítka, počínaje obstaráváním školních potřeb, oblečení po hračky. Spolek se zapojoval i do akcí hnutí, pravidelně například participoval na organizaci anarchistických prvních májů v Mostě.

Spolek konal každoroční valné hromady, jednou měsíčně spolkové schůze členek tzv. členské schůze a také se jednou měsíčně scházely členky výboru na tzv. Výborové schůzy spolku.

V roce 1909 se řádná valná hromada Všeobecného spolku dělnic v Mostě konala dne 2.května. Do výboru byly zvoleny následující anarchistky: předsedkyní Sochorová Antonie, místopředsedkyní Cechlová Marie, pokladnicí Tůmová Josefa, místopokladnicí Havlištová Viktora, jednatelkou Herajtová Anna, místojednatelkou Raitrová Josefa. Dalšími přísedícími členkami výboru spolku delogovány anarchistky Moravcová Marie (provozovala smíšený obchod v Mostě), Ptáková Antonie, Hladečková Antonie a Havlištová A. Revisorkami účtů spolku zvoleny Aulická Anna, Zrnová Marie a Svobodová. Náhradnicemi určeny anarchistky Chybová a Nosková.

spolkový hostinec „Janský Dvůr“ v Mostě