Všeodborově kooperativní spolek obojího pohlaví v Libkovicích

Všeodborově kooperativní spolek obojího pohlaví v Libkovicích byl součástí anarchosyndikalistického svazu České federace všech odborů (1904 – 1908). V roce 1906 předsedou Šebesta Josef. Jednatelem v roce 1906 Kořan Josef.