Všeodborový odborný hornicko hutnický vzdělávací spolek „Mezinárodní jednota“

Všeodborový odborný hornicko hutnický vzdělávací spolek „Mezinárodní jednota“ v Hostomicích vznikl již v roce 1896. Svoji spolkovou místnost měl u hostinského Šedivého, jenž byl zároveň členem spolku. V letech 1904 až 1908 byl spolek členskou sekcí anarchosyndikalistického svazu České federace všech odborů. V roce 1906 zastupoval spolek jako jednatel a vyřizoval korespondenci Pavlík J., který tou dobou bydlel na adrese Hostomice č.p. 117.