VÝLET ANARCHISTŮ Z DĚLNICKÉ OMLADINY V NEW YORKU 19.6.1898

Dělnická Omladina v New York pořádá v neděli, dne 19. června 1898 výlet do místnosti Františka Kohna ve Winfield. Možno se tudíž nadíti, že české dělnictvo zúčastní se výletu co nejčetněji. Dělnická Omladina je jedinou skupinou v New Yorku, která šíří myšlenku bezvládí a tu by měli všichni příznivci její podniky podporovati. Pro milovníky kuželek přichystány jsou k výhře dvě peněžité ceny na kuželníku. Vstupné osoba 10 centů.

Zdroj: „Dělnické Listy“ v New Yorku, 1898, publikační orgán české sekce Mezinárodní Dělnické Jednoty v Americe.