VÝLET DĚLNICKÉ OMLADINY V NEW YORKU 9.9.1894

V neděli, dne 9. září 1894, pořádá spolek „Dělnická Omladina“ z New Yorku svůj první velkolepý výlet do V. J. Stockýho Belvedere Parku, v North Beach na Long Island.

Pořádací výbor učinil všecky ty nejrozsáhlejší přípravy, tak že o zábavu nejrůznějšího druhu je bohatě postaráno. Mimo to jsou k výhře dvě krásné ceny na kuželníku pro pány a dvě při střelbě ptákem pro dámy. Vstupné obnáší 15 centů za osobu a začátek je o 10 hodin dopoledne.

Výbor pozval celou řadu českých spolků a velká část jich přislíbila své účastenství sborově anebo dle možnosti. Doufejme, že české obecenstvo a obzvlášť pokročilejší jeho živel osvědčí svou přízeň a sympathie k tomuto mladému spolku hojnou návštěvou.

Do V. J. Stockýho Belvedere Parku v North Beach možno dostati se: Ferrou od vých. 99. ul. do North Beach a pak elektrickou károu až k parku anebo ferrou 34. anebo 92. ul. a pak elektrickou károu.  

Dělnické listy přinesly tuto zprávu o jeho průběhu:

Piknik „Dělnické Omladiny“ v New Yorku nebyl tak četně navštíven, jak toho mladý a snaživý tento spolek zasluhoval. Příčinou slabé návštěvy je panující bída mezi lidem, dále všeobecná netečnost dělníků k  dělnickým podnikům a konečně nesmí se zapomenouti, že v ten samý den bylo ještě několik jiných českých pikniků které, jak jsme se dozvěděli, „pochodily“ stejně asi jako „Dělnická Omladina“. Více jiných spolků z  New Yorku, jež byly pozvány a slíbily zúčastniti se pikniku „Omladiny“ buď sborově neb dle možnosti, blýskaly se svou nepřítomností. Také jedno poučení pro budoucnost. Za to dostavili se soudruzi a soudružky z Franklin, N. J., z Winfield, L. I. a soudruzi z  Passaicu, z nichž dva docela přijeli na bicyklech. Ale mnoho soudruhů z New Yorku se ani neukázalo. Soudruzi, kde zůstala ta krásná ctnost dělnického hnutí, jež zove se vzájemnost? Ačkoliv finanční výsledek bude nepatrný, v ohledu mravním byl piknik velmi zdařilým. Účastníci bavili se různým způsobem při hře, tanci a hovoru až do pozdního večera.