VYLOUČENÍ KOMUNISTŮ ZE SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ (1927)

Ústřední výbor Sdružení československých horníků zabýval se na schůzi dne 21. srpna 1927 extratutou Ryndovou při známém jeho prohlášení ve „Večerníků Rudého Práva“. Byli přítomní pouze Rynda a Sobotka. Výbor se snažil zprostředkovati smír návrhem, aby dotyční své prohlášení odvolali. Jelikož tak neučinili, byli oba pro porušení organisační disciplíny ze Sdružení horníků všemi hlasy členů výboru vyloučeni.“