Vypovězení anarchisty Jana Doudy z Duchcova

Usnesením obecního duchcovského výboru na schůzi 12.prosince 1906 byli anarchista Jan Douda a jeho hospodyně vypovězení z obvodu duchcovské obce na základě paragrafu II obecního řádu pro konkubinát. Jan Douda se odvolal k okresnímu duchcovskému hejtmanství a to počátkem dubna 1906 výnos duchcovského obecního výboru potvrdilo. Jan Douda žil v těch časech se svojí družkou již delší dobu, ovšem bez kněžského požehnání, a žili svorně a v lásce, jak si jen bylo možné představit. Přestože nikdy a nikomu nezavdal příčinu k pohoršení, že by se tak hrozně provinil proti mravnosti, aby ho obecní výbor a hejtmanství vyhnalo z obvodu Duchcova, Jan Douda se hodlal odvolat k vyšší instanci.