VYPOVĚZENÍ TŘÍ ČESKÝCH ANARCHISTŮ Z VÍDNĚ (1894)

Soudruzi Duffek, Strouhal a Stránský, kteří byli 23. ledna 1894 ve Vídni zatčeni a vyšetřováni pro velezradu, rozšiřování „velezrádných“ spisů atd., byli z vazby zemského soudu propuštěni a dodáni policii. která je z Vídně vypověděla.  

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 17.03.1894, č. 20