VÝROBNÍ A POTRAVNÍ SPOLEK „BUDOUCNOST“ ZÁLUŽÍ U MOSTU (1899 -1948)

Mezi jedny z nejúspěšnějších družstev anarchistů se zařadilo také Výrobní a potravní spolek „Budoucnost“ v Záluží u Mostu. Na družstvu participovali i příslušníci dalších politických směrů – sociální demokraté a čeští socialisté. Konec družstevních snah anarchistů trvající bezmála 50 let, učinil v roce 1948 až nástup KSČ k moci a eliminace všech i dělnických družstev a organizací, které neměla komunistická strana pod svoji kontrolou.

Ustanovující valná hromada se konala 2. prosince 1899. První předsednictvo bylo obsazeno: ředitelem Glauhauf Josef ze Záluží, náměstkem ředitele Chýle Václav ze Záluží, přísedícími Ševčík Josef z Dolního Jiřetína a Štástka Karel ze Záluží.

Zprávy družstva byla zveřejňována v časopise „Právo lidu“ a „Feiheit“. Závodní podíl byl stanoven na 20 korun pro vstup do družstva.

Na pololetní valné hromadě odbývané 17. června 1900 byli zvoleni: ředitelem Glauhauf Josef ze Záluží, náměstkem ředitele Chýle Václav ze Záluží, přísedícími Ševčík Josef z Dolního Jiřetína a Talácko Alois ze Záluží.

Výroční řádná valná hromada, která se uskutečnila 16. prosince 1900, zvolila do vedení družstva: ředitelem Holeček Alois, náměstkem ředitele Koláček Josef, přísedícími: Chýle Václav ze Záluží a Štástka Karel ze Záluží.

Celoroční valná hromada konaná 15. listopadu 1901 zvolila činovníky: ředitelem Holeček Alois,náměstkem ředitele Souček Emanuel z Dolního Jiřetína, přísedícími Houška Josef ze Záluží a Pešek František ze Záluží.

Na pololetní valné hromadě konané 3. března 1902 byly změněny stanovy a také upraven název: Dělnická výrobní a potravní společnost „Budoucnost“ v Maltýru, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. Zvoleno bylo předsednictvo staré: ředitelem Holeček Alois, náměstkem ředitele Souček Emanuel z Dolního Jiřetína, přísedícími Houška Josef ze Záluží a Pešek František ze Záluží.

Celoroční valná hromada ze dne 25. ledna 1903 zvolila: ředitelem Holý Adolf, náměstkem ředitele Wurbs František, přísedícími Glauhauf Josef a Liška Václav. Všichni ze Záluží u Mostu.

Na valné hromadě 7. února 1904 byli do předsednictva zvoleni: ředitelem Koláček Josef, náměstkem ředitele Wurbs František, přísedícími Polák František a Houška Josef.

Dne 27. března 1904 se konala mimořádná valná hromada, na které došlo k úpravě stanov.

Ve valné hromadě, která se sešla 5. února 1905 bylo zvoleno předsednictvo ve složeni: ředitelem Koláček Josef, náměstkem ředitele Houška Josef, přísedícími: Rausch Bohumír z Dolního Jiřetína, Šedivý Vojtěch ze Záluží a Rotta Josef ze Záluží.

Valná hromada svolaná na 4. února 1906 zvolila do vedení družstva tyto členy: ředitelem Koláček Josef, náměstkem ředitele Houška Josef, přísedícími: Pešta František, Chýle Václav a Šedivý Vojtěch.

Na valné hromadě z 10. února 1908 si členové družstva zvolili předsednictvo: ředitel Vencl Václav, místoředitel Pešta František, přísedící Zadák Václav a Muller Karel. Všichni ze Záluží.

Na valné hromadě v únoru 1908 zvoleni: ředitel Vencl Václav, místoředitel Houška Josef, přísedící Pešta František, Šlach Josef ze Záluží a Růžička Josef z Dolního Jiřetína.

Na 30. dubna 1908 byla svolána valná hromada, na které došlo ke změnám ve stanovách, předsednictvo bylo rozšířeno na šest členů. Navýšen byl závodní podíl na 30 korun. Časopisem, ve kterém budou uveřejňovány oznámení družstva byl stanoven list „Právo lidu“.

Valná hromada konaná 28. března 1909 zvolila: ředitel Vencl Václav, místoředitel Houška Josef,kontrolorem Liška Václav, přísedícími Šlach Josef, Končal Jan a Zetek Václav.

Celoroční valná hromada v únoru 1910 zvolila: ředitel Vencl Václav, místoředitel Balín Antonín ze Záluží č.p. 15,kontrolorem Liška Václav, přísedícími Šlach Josef, Končal Jan a Zetek Václav.

Výroční řádná valná hromada v únoru 1911 zvolila: ředitel Vencl Václav, místoředitel Balín Antonín ze Záluží č.p. 15,kontrolorem Liška Václav, přísedícími horník Hřích Josef ze Záluží, Končal Jan a horník Bergmann Josef ze Záluží.

Na valné hromadě v únoru 1912 zvoleni: ředitel Vencl Václav, pokladník Balín Antonín ze Záluží č.p. 15,kontrolorem Končál Jan, přísedícími horník Hřích Josef ze Záluží, horník Kostečka Josef ze Záluží č.p. 15 a horník Bergmann Josef ze Záluží.

Na valné hromadě v únoru 1913 zvoleni: ředitel Vencl Václav, pokladník horník Polák Jan ze Záluží č.p. 127, kontrolorem Končál Jan, přísedícími horník Hřích Josef ze Záluží, Kostečka Josef ze Záluží č.p. 15 a horník Bergmann Josef ze Záluží.

Na valné hromadě v únoru 1914 zvoleni: ředitel Vencl Václav, pokladník horník Polák Jan ze Záluží č.p. 127, kontrolorem Končál Jan, přísedícími horník Lexa Karel ze Záluží, Babor Josef ze Záluží ze Záluží a Wittr Josef ze Záluží.

Valná hromada konaná v roce 1915 zvolila do představenstva: ředitel Vencl Václav, pokladník horník Polák Jan ze Záluží č.p. 127, kontrolorem Končál Jan, přísedícími horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží ze Záluží a Balín Antonín ze Záluží.

Ve valné hromadě v únoru 1916 do představenstva zvoleni: ředitel Zetek Václav, pokladník horník Růžočka Josef ze Záluží, kontrolorem Končál Jan, přísedícími horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží ze Záluží a Balín Antonín ze Záluží.

Dne 25. února 1917 byli na valné hromadě zvoleni tito členové: ředitel horník Vencl Václav ze Záluží, pokladník horník Růžočka Josef ze Záluží, kontrolorem Končál Jan, přísedícími horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží ze Záluží.

Na valné hromadě odbývané 17. února 1918, došlo k změnám stanov. Především byl zvýšen závodní podíl na 50 korun. Ve volbách do představenstva zvoleni: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Bartoš Rudolf ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží ze Záluží.

Valná hromada v roce 1920 zvolila: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími Cmíral František, horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží ze Záluží.

Ve valné hromadě odbývané 7. listopadu 1920 byla usnesena změna stanov. Členský podíl byl zvýšen na 200 Kčs. Kdo chtěl vstoupit do družstva musel ihned složit 50 Kčs a a zbytek v měsíčních lhůtách po 20 Kčs do jednoho roku. Vyhlášky družstva byla oznamovaná v časopisu „ Náš Rozvoj“, který vycházel v Praze. Smlouvy a dokumenty firmy je potřeba k razítku opatřit dvěma podpisy členů představenstva. Proběhla také volba představenstva, které bylo zvoleno ve složení: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími Cmíral František, horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží. Obnoven byl název Dělnické výrobní a potravní společenstvo „Budoucnost“ v Záluží u Mostu.

Ve valné hromadě v roce 1921 byli zvoleni: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími Cmíral František, horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží ze Záluží.

Taktéž v roce 1922 byli znovu zvoleni dosavadní členové představenstva ve složeni: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími Cmíral František, horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží ze Záluží.

Také na valné hromadě v roce 1923 nedošlo k žádným personálním změnám a byli opětovně zvoleni: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími Cmíral František, horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží ze Záluží.

Na valné hromadě v roce 1924 došlo jen k drobné obměně: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími Cmíral František, horník Lexa Karel ze Záluží,horník Janko Josef ze Záluží.

Valná hromada v roce 1925 znovu zvolila předešlé představenstvo: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími Cmíral František, horník Lexa Karel ze Záluží,horník Janko Josef ze Záluží.

Při valné hromadě odbývané v roce 1926 byli zvoleni: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími penzista Hána Petr ze Záluží, horník Kovařík Petr ze Záluží a horník Janko Josef ze Záluží.

Valná hromada, která se sešla počátkem roku 1927 zvolila do představenstva: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem penziovaný horník Liška Antonín ze Záluží č.p, 222, přísedícími penzista Hána Petr ze Záluží, horník Kovařík Petr ze Záluží a horník Drmla Jan ze Záluží č.p. 97.

Valná hromada v roce 1928 znovu zvolila staré představenstvo: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem penziovaný horník Liška Antonín ze Záluží č.p, 222, přísedícími penzista Hána Petr ze Záluží, horník Kovařík Petr ze Záluží a horník Drmla Jan ze Záluží č.p. 97.

Když se v roce 1929 sešla valná hromada družstva, byli při volbě představenstva zvoleni tito členové: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem penziovaný horník Liška Antonín ze Záluží č.p, 222, přísedícími penzista Končel Jan ze Záluží, horník Kovařík Petr ze Záluží a horník Drmla Jan ze Záluží č.p. 97.

Dne 24. listopadu 1929 se sešla mimořádná valná hromada, která rozhodla o změnách ve stanovách. Doslova se psalo: „Družstvo obstarává výhradně jen svým členům potraviny, prádlo, oděv, obuv, byty a domy za podmínek u § 75 obchodního zákona č. 4 v přímých daních z 15. června 1927 číslo 76 sbírky, nábytek, všechny domácí potřeby a zboží všeho druhu, koupí, výrobou nebo zpracováním, jakož i bude přijímati a zúrokovati členské půjčky a dobropisy. Prodej zboží jest omezen na členy, pouze výrobky členů družstva mohou býti též prodávány nečlenům, takže činnost družstva jest omezena ve všech směrech na okruh členů ve smyslu § 75 zákona ze dne 15. června 19267 číslo 76 sbírky a přímých daních dle § 75 vládního nařízení ze dne 20. prosince 1927 číslo 175 sbírky. Družstvo sídlí v Záluží, prodejny a provozovny mohou však býti zřizovány i mimo sídlo družstva.

V roce 1930 byli opětovně zvoleni do představenstva tito členové družstva: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem penziovaný horník Liška Antonín ze Záluží č.p, 222, přísedícími penzista Končel Jan ze Záluží, horník Kovařík Petr ze Záluží a horník Drmla Jan ze Záluží č.p. 97.

Také v následujícím roce 1931 zůstalo představenstvo nezměněno a ve složení: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem penziovaný horník Liška Antonín ze Záluží č.p, 222, přísedícími penzista Končel Jan ze Záluží, horník Kovařík Petr ze Záluží a horník Drmla Jan ze Záluží č.p. 97.

Při valné hromadě v roce 1932 byli zvoleni: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem penziovaný horník Liška Antonín ze Záluží č.p, 222, přísedícími penzista Kroc František ze Záluží, horník Tůma Leopold ze Záluží a horník Drmla Jan ze Záluží č.p. 97.

Valná hromada v roce 1933 zvolila do vedení družstva: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem horník Drmla Jan ze Záluží , přísedícími penzista Kroc František ze Záluží, horník Šourek František ze Záluží a penziovaný horník Hřích Josef ze Záluží.

Ve valné hromadě v roce 1934 byli znovu zvoleni: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem horník Drmla Jan ze Záluží , přísedícími penzista Kroc František ze Záluží, horník Šourek František ze Záluží a penziovaný horník Hřích Josef ze Záluží.

Také valná hromada, která se sešla v roce 1935 opětovně zvolila staré představenstvo: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem horník Drmla Jan ze Záluží , přísedícími penzista Kroc František ze Záluží, horník Šourek František ze Záluží a penziovaný horník Hřích Josef ze Záluží.

Ani v roce 1936 nedošlo při volbě představenstva k žádným změnám a všichni dosavadní členové představenstva dostali důvěru: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem horník Drmla Jan ze Záluží , přísedícími penzista Kroc František ze Záluží, horník Šourek František ze Záluží a penziovaný horník Hřích Josef ze Záluží.

Členové družstva, kteří se shromáždili na valné hromadě dne 21. března 1937, rozhodli o změnách stanov. V upravených stanovách se psalo: „Společenstvo bude obstarávati potraviny, oděv, domácí potřeby a zboží všeho druhu koupí, výrobou nebo zpracováním a prodáváním jeho členům, bude podporovati spořivost členů přijímáním a zúrokováním členských úsporných vkladů (!35, číslo 10) a bude stavěti domy pro své členy za podmínek § 75 obchodního zákona č. 4 v přímých daních z 15. června 1927 číslo 76 sbírky. Závodní podíl každého člena obnáší Kč 200. Žádný člen nemůže složiti více než jeden podíl. Představenstvo skládá z pěti členů: předsedy, pokladníka, kontrolora a dvou přísedících. Představenstvo zastupuje společenství před soudy i mimosoudně se všemi právy, zákonem ze dne 9. dubna 1873, číslo 70 ř.z. O společenstvech ! 15 a následnými jimi udělenými, a podpisuje za společenstvo tím způsobem, že k firmě společenstva připojují vždy dva členové představenstva své podpisy. K právoplatnému zastoupení družstva je zapotřebí součinnosti dvou členů představenstva. K uveřejňována zákonem předepsaných vyhlášek slouží společenstvu v Praze vycházející list „Družstevník.“

Na valné hromadě konané 27. března 1938 bylo zvoleno předsednictvo: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem horník Drmla Jan ze Záluží , přísedícími penzista Kroc František ze Záluží, horník Kofroň Josef ze Záluží a penziovaný horník Fišer Josef ze Záluží.

S obsazením severočeského pohraničí nacistickým Německem dne 24. července 1939 je družstvo okupantskými úřady rozpuštěno.

Po skončení války se družstvo snažilo dát dohromady. Výměrem Okresního národního výboru v Záluží ze dne 31. března 1947 byla nad družstvem zavedena národní správa a závodním správcem určen dosavadní člen a představitel družstva Šourek František ze Záluží č.p. 170.

Družstvo dle všech informací obnovilo činnost, dokonce 8. června 1947 svolalo řádnou valnou hromadu, která zrušila rozhodnutí z roku 1939 o likvidaci družstva a výmazu z rejstříku nacistickými úřady. Družstvo obnovilo činnost, vyhlášky družstva měla být zveřejňována na stránkách časopisu „Družstevní věstník“. Valná hromada zvolila také první řádné poválečné představenstvo ve složení: horník Šíp Jan ze Záluží č.p. 148, horník Kovařík Petr ze Záluží č.p. 127, horník Šourek František ze Záluží č.p. 170, trafikant Jirák Karel ze Záluží č.p. 126, horník Mertl Josef ze Záluží č.p. 166, horník Vejlupek František ze Záluží č.p. 88. Zároveň byl vymazán národní správce Šourek František.

Podle usnesení valné hromady z 8. června 1947 a výměru ministerstva financí ze dne 17. listopadu 1947 a ministerstva vnitřního obchodu ze dne 20. března 1948 se vymazuje výmaz družstva a obnovují se platné před tím zápisy s výjimkou zápisy o zrušení družstva a jeho vstupu do likvidace.

S nástupem KSČ k moci, se strana rozhodla vyeliminovat veškeré samostatně působící dělnická družstva a organizace. Družstevníci tak stáli před dilematem likvidace družstva nebo zachování pod podmínkou splynutí s komunistickou sítí konzumních družstev „Včela“. Na valné hromadě konané 23. května 1948 se družstevníci nakonec rozhodlo respektovat vládní nařízení č. 259 a splynulo s družstvem „Včela“ v Mostě.

Budova družstva „Budoucnost“ v Záluží u Mostu