Výroční valná hromada Politického spolku „Vilém Körber“ 24. března 1907 v Praze

Výroční valná hromada Politického spolku „Vilém Körber“ se odbývala 24. března 1907 v Praze v nové spolkové místnosti „U České koruny“ ve Smečkách.

hostinec „U České koruny“ stával v dnešní Havelské ulici č.p.7 na Praze 1