VÝZVA ČESKÝCH ANARCHISTŮ K ÚČATI NA WALDHEIMSKÉ SLAVNOSTI CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKU 11.11.1894

Upozornění chicagských dělníků. Chicagští soudruzi a dělníci! Vy všichni, kteří se chcete zúčastniti slavnosti na hřbitově Waldheimu, sejděte se v neděli, dne 11. listopadu, ráno o 8. hodině v  místnosti Antonína Bělskýho, roh W. 18. a Lafrin ulice, odkud se půjde průvodem na hřbitov Waldheim. Soudruzi a dělníci, dostavte se v počtu nejhojnějším, v celých massách, aby jsme dokázali kapitalistickým dravcům jak proletariát dovede ctít památku svých mučenníků.
Za Č. D. V. Spolek čís. 1.
Josef Pešek, tajemník