VÝZVA K PENĚŽNÍ SBÍRCE NA VYDÁVÁNÍ ANGLOJAZYČNÉHO ANARCHISTICKÉHO ČASOPISU „SOLIDARITY“ (1894)

Newarské, z rozličných národností pozůstávající vzdělávací spolky spojily se ku opětnému vydávání časopisu „Solidarity“, listu to, jenž sloužíti má šíření ideí anarchismu a ku zdejším poměrům přiměřené agitaci mezi anglicky mluvícím lidem.

Jelikož však za panujících stísněných poměrů nelze nám samotným potřebný fond ku vydání „Solidarity“ sehnat, apelujeme na všecky spolky a soudruhy, kteří jsou ochotni pro vznešenou ideu anarchismu něco učinit, by nás v naší šlechetné snaze podporovali a nám ku sebrání fondu v obnosu nejméně 100 dollarů nápomocni byli, bychom v nejkratší době s vydáváním tohoto prospěšného listu započít mohli.

Jedno vydání o 3000 exemplářích bude státi 82 dollarů a má prozatímně každých 14 dní vycházet. Redakci jeho převezme soudruh John Edelman.

Tento časopis má býti nejen agitačním prostředkem mezi americkým lidem ale i zároveň ústředím spolků všech národností, jímž bude možno zde mnohem levněji a úspěšněji agitovati, než kterýmkoli jiným prostředkem.

Pročež vyzýváme všecky uvědomělé soudruhy a přátele dělnického tisku, by se věci té chopili a stanovisko, jaké jim jich přesvědčení a povinnost ukládá, vůči listu tomu zaujali!

Dotazy a peníze zaslány buďtež: John Edelman, Arlington, N. J.

Se sociálně revolučním pozdravem Výbor

Poznámka: Veškeré dělnické a s dělnictvem sympatizující listy jsou žádány za laskavé uveřejnění výše uvedeného provolání.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 21.04.1894, č. 25