Výzva Sdružení Volných Myslitelů skupinám bezvěrců (1919)

Sdružení Volných Myslitelů „Svornost“ v Lomu vyzývá všecky skupiny, by vysílaly svoje důvěrníky na měsíční schůze Sdružení do Lomu. Měsíční schůze jsou každou druhou neděli v měsíci v místnosti občana Josefe Brože na náměstí, by tak důvěrníci mohli podávat zprávy z ústředí k Sdružení a zprávy od Sdružení k svým skupinám. Dále se vyzývají skupiny, by dostály svým povinnostem k Sdružení, aby tak Sdružení zase mohlo dostát svým povinnostem vůči skupinám. Které skupiny nebyly zastoupeny na konferenci 11.května 1919, nechť zašlou ihned adresy svých důvěrníků na tyto adresy: Beran Jan, Lom, Dlouhá ulice č.257 a Smola Václav, Lom, Osecká 202.“

Otištěno v Hornických listech dne 23.května 1919