VYZVÁNÍ DĚLNICKÝCH LISTŮ K ANARCHISTŮM V ČECHÁCH K ZASÍLÁNÍ ZPRÁV (1896)

VEŠKERÝM VENKOVSKÝM SOUDRUHŮM! New York 22. srpna 1896. Ctění soudruzi! Má-li myšlenka naše zdárně pokračovati, musíme státi v užším spojení se soudruhy v celém světě, neb jest nám nevyhnutelně zapotřebí pomoci všech, kteří s našimi vznešenými ideami souhlasí. Za tím účelem žádáme veškeré soudruhy, ať v kterékoliv části země, aby nám zasílali zprávy o jejich činnosti, o jejích pronásledování a utrpení a vůbec o pokroku a zdaru jejích usilovného snažení ve prospěch naší myšlenky. Veškeré zprávy z našeho hnutí jsou nám vítány. Chceme přinášeti přehled všech různých událostí, týkající se našeho hnutí a k tomu potřebujeme původních zpráv od našich soudruhů, neb lži z kapitalistických časopisů, účeli tomuto nevyhovují. S revolučním pozdravem Vydavatelstvo „Dělnických listů“ 266. Ave B., N. Y. City. U. S. America. (Venkovské časopisy jsou žádány o otisknutí.)