Wanderer Emanuel (1887 -?)

Emanuel Wanderer se narodil 20. února 1887 na Žižkově. Rodiče se jmenovali Emanuel Wanderer (1841) a Kateřina Heippelová. Za manželku si vzal Aloisii Mullerovou z Karlína, narozenou 5. listopadu 1891. Jelikož jako anarchisté vystoupili z katolické církve a stali se bezvěrci, konala se civilní svatba na hejtmanství v sousedním Karlíně dne 2. června 1912. Na živobytí si vydělával jako kotlář.

Teprve sedmnáctiletý Emanuel Wanderer se v roce 1904 stává členem anarchosyndikalistického svazu České federace všech odborů (ČFVO), který je ustanoven 27. listopadu 1904 v Lomu. Místní skupina ČFVO vzniká i na Žižkově. V ČFVO se organizuje do jejího úředního rozpuštění v roce 1908.

Rozšiřování anarchistických myšlenek pomáhá především i jako distributor anarchistických časopisů „Omladina“, „Nová Omladina“, „Komuna“ a „Hornické listy“.

Emanuel Wanderer přistupuje jako člen také do místního anarchistického spolku Vzdělávacího klubu „Pokrok“ na Žižkově. Svým nadšením si získá důvěru i starších kamarádů a tak je na valné hromadě 16. února 1906 zvolen místopředsedou. Do této funkce je zvolen několikrát po sobě a tak ji zastává až do 29. října 1909. Na valné hromadě konané 19. června 1912 je zvolen předsedou a zastává ji opakovaně až do 26. června 1914, kdy je spolek zakázán pro anarchistickou činnost a nastalé represe rakouského mocnářství, které vytáhlo do první světové války.