Z DÍLEN PALMER & FULLER A SCHŮZE ČESKÉHO A NĚMECKÉHO DĚLNICTVA 4.KVĚTNA 1886

V dílnách Palmer & Fuller Co. Jeli kde bídný plat pak jest to v této dílně; snad v celém městě nenajde se dílna kde by dělnictvo bylo hůře placeno, neb ani žádný se neodváží nabídnouti tak mizernou mzdu dělníkovi jako platí tito ohromní boháči o kterých směle se může říci, že nemají srdce v těle, neb jak může býti živ dělník za plat 75 ctů,, pravíme, denně sedmdesát pět centů, jest věru více, než možná zodpovídali. Včera ráno šel zpravodaj náš k dílně této, kde se měla odbývali schůze tohoto zuboženého lidu. Všechno dělnictvo továrny v počtu asi 430 stálo před továrnou ve skupinách rokujíc v tichosti o svém postavení. Zpravodaj nemoha dostali určitých zpráv, šel se přeptat přímo továrníků samých, co zamýšlí vůči svému dělnictvu učiniti. Z počátku se nezdálo těmto přímo vyjádřiti, pak ale udali, že chtí povolili osmihodinovou práci s devítihodinovým platem pro ty dělníky, kteří mají méně nežli dollar denně a druzí aby snad pracovali osm hodin za osm hodin platu. Krásný to návrh. Bossové ti naříkali, že prý jim obchod jich nenese ani pět procent a že prý by toho raději nechali (což by bylo asi to nejlepší, co by mohli udě- lat neb by aspoň nekazili celý obchod, neb všade více platí než oni.) Na otázku mnoholi platili nejmenší mzdu, odpověděli, že prý 90 ctů. však dělníci sami se prohlásili zpravodaji, že prý mají jen 75 ctů. Jak vidno, sami bossové se stydí (jestli jsou toho vůbec schopni) za tak nízký plat. V Oskosh, Wis. prý nemají žádnou obtíž což nebylo moudré přirovnání.

Po rozhovoru odebral se zpravodaj do síně Plzeňského Sokola, kdež odbývána schůze Čechů a Němců v této dílně zaměstnaných. Čechů jest před dvě stě. Zvolen výbor, který má požádali ústřední výbor aby vyjednával jménem všech těchto dělníků. Požadavky jsou osm hodin práce a 20 procent přídavku. Večer pak má podati výbor zprávu do schůze v síni Česko-Anglické Svob. Školy. Výborové jsou: Karel Russ, František Čapek a Václav Pikas. Řečníky byli Link, Jakub Mikolanda, Volenský a jiní.

Amerikán: týdenník pro politiku, poučení a zábavu, Chicago, 12.05.1886

Jakub Mikolanda (1854 – 1907)